We have translated the site into English .

Syarat penggunaan

Dengan menggunakan iGrab.online, anda bersetuju untuk mengikuti semua syarat yang dinyatakan di halaman ini:

  1. iGrab.online boleh mengubah Syarat Perjanjian dari semasa ke semasa. Apabila perubahan ini dibuat, iGrab.online akan menghantar syarat yang disemak di sini. Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda menggunakan perkhidmatan setelah tarikh Terma yang berlaku berubah, penggunaan anda merupakan penerimaan Terma yang dikemas kini.
  2. Perkhidmatan ini tidak berafiliasi dengan Facebook dan Instagram.
  3. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, pengguna bersetuju untuk tidak memuat turun bahan berhak cipta.
  4. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, pengguna bersetuju untuk tidak menyalin atau menyebarkan bahan yang dimuat naik menggunakan iGrab.online. Perkhidmatan ini hanya untuk kegunaan peribadi.
  5. Sekiranya anda memiliki hak cipta untuk sebarang bahan dan ingin menyekat muat turun video, sila hubungi kami di e-mel yang terdapat di halaman Hubungi Kami Kami akan menyekat muat turun video ini.
  6. Semua penggunaan perkhidmatan ini bergantung pada pengguna, iGrab.online tidak bertanggungjawab untuk fail yang dimuat turun.
  7. Perkhidmatan ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan laman web pihak ketiga. Laman web yang dapat menggunakan perkhidmatan ini dari jauh akan disekat oleh perkhidmatan kami.
  8. Semua kandungan yang terdapat di pelayan iGrab.online dilindungi hak cipta dan dimiliki oleh iGrab.online. Data dari Instagram dan Facebook juga dilindungi oleh hak cipta dan termasuk dalam perkhidmatan dan / atau pengarang yang ditentukan.